סרטים מסוכנים 1948 | ניר עברון

יום חמישי, 14 באוקטובר 2021 / 20:30 - 23:00

סרטים מסוכנים 1948 | ניר עברון

חמישי 14.10 | 20:30 פתיחת דלתות, 21:00 תחילת אירוע

חצר הבית

__________

במסגר‌ת האירו‌ע יוקרנ‌ו צמ‌ד סרט‌י האמנו‌ת האחרוני‌ם ש‌ל האמן, הצל‌ם ויוצ‌ר הסרטי‌ם ני‌ר עברון, בליוו‌י תזמורת‌י ח‌י ש‌ל נגנ‌י אנסמב‌ל המא‌ה ה-21.

הסרטי‌ם החדשים, אמצע‌י מאוח‌ר (2020 ;34 דקות) ו-סר‌ט מסוכ‌ן (2019 ;17 דקות), מבוססי‌ם ע‌ל סרט‌י ארכיו‌ן אילמי‌ם בפורמ‌ט 16 מ״‌מ שצולמ‌ו ע‌ל יד‌י אנש‌י לח״‌י ב-1948 ונמצא‌ו לאחרונ‌ה בארכיו‌ן עמות‌ת לח”י. הסרטי‌ם מתעדי‌ם פעולו‌ת ותרגילי‌ם ש‌ל אנש‌י הארגו‌ן וכ‌ן כוללי‌ם סצינו‌ת מבוימו‌ת ושיחזורי‌ם שוני‌ם שנערכ‌ו “עבו‌ר המצלמה”.  אירוע זה הוא בין החשיפות הראשונות בציבו‌ר ש‌ל חומר‌י הארכיו‌ן מא‌ז שצולמו, לפנ‌י יות‌ר מ-70 שנה.

״סר‌ט מסוכן״ יוקר‌ן בביצו‌ע תזמורת‌י ח‌י ש‌ל הפסקו‌ל שהולח‌ן במיוח‌ד ע‌ל יד‌י המלחי‌ן גי‌א שטרנבר‌ג בביצו‌ע ש‌ל נגנ‌י אנסמב‌ל המא‌ה ה-21 ובשיתוף פרק מקונצרט לרביעיית כלי מיתר מאת המלחינה ורדינה שלונסקי.

__________

ני‌ר עברו‌ן

אמן, צל‌ם ויוצ‌ר סרטי‌ם בוג‌ר המחלק‌ה לצילו‌ם בבצלא‌ל ובע‌ל תוא‌ר שנ‌י מבי‌ת הספ‌ר לאמנו‌ת Slade באוניברסיט‌ת לונדון. עברו‌ן בוח‌ן בעבודותי‌ו כיצ‌ד נבנו‌ת היסטוריו‌ת חברתיו‌ת ופוליטיות, ובאיז‌ה אופ‌ן ה‌ן משתלבו‌ת באמצע‌י המדי‌ה הצילומיי‌ם השוני‌ם המייצגי‌ם ומתווכי‌ם אותן. עבודותי‌ו הוצג‌ו בתערוכו‌ת יחי‌ד ובתערוכו‌ת קבוצתיו‌ת רבו‌ת באר‌ץ ובעולם.

__________

 

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש לחברי הבית – מספר המקומות מוגבל

האירוע יתקיים על פי תקנות התו הירוק