Max Mom

יום עד חמישי, ב - 28 במרץ 2019, 10:15 | עם התינוקות

בואי למקסם את היכולות ולגלות את הכוח האמיתי שלך.

אימון פונקציונאלי שבא ללמד איך לעבוד נכון עם הגוף בחזרה לפעילות סדירה לאחר הלידה.

נשים דגש על טכניקה, בניית כוח ומוביליות.

מוסיקה טובה בקצב גבוה ו- fun מובטח.