יום ראשון

10:30 Barre with Babies

לוח אימונים

10:45 Pilates Moms *

לוח אימונים

12:00 STRENGTH Yoga For Moms

לוח אימונים

יום שני

10:45 Barre with Babies

לוח אימונים

11:00 Hybrid with Babies

לוח אימונים

11:45 Barre with Babies

לוח אימונים

12:00 Hybrid with Babies

לוח אימונים

יום שלישי

10:00 Hybrid with Babies

לוח אימונים

10:00 Strength + Babies

לוח אימונים

11:00 Strength + Babies

לוח אימונים

יום רביעי

11:15 Barre with Babies

לוח אימונים

11:15 Yoga For Moms *

לוח אימונים

12:30 Pilates Moms *

לוח אימונים

יום חמישי

11:00 Hybrid with Babies

לוח אימונים

11:00 Barre with Babies

לוח אימונים

12:00 Barre with Babies

לוח אימונים

* כולל שירותי בייביסיטר