27/11/22 - 03/12/22

חזור לשבוע הקודם עבור לשבוע הבא
יום ראשון

6:30 Hybrid Training

שירה ברודצקי

7:00 Mat Pilates מרפסת

ליז קניאז

7:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

7:00 Vinyasa Yoga

נטע תבל

7:30 Hybrid Training

שירה ברודצקי

8:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

8:00 Power Pilates

ליז קניאז

8:15 Barre

אריאל רטנר

8:30 Hybrid Training

עדי מלמד

9:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

9:15 Yoga Vinyasa מרפסת

נטע תבל

9:30 Mat Pilates

ליז קניאז

9:30 Hybrid Training

עדי מלמד

10:00 Pilates reformer intermed

אופרי פוקס

10:30 Barre with Babies

ליז קניאז

10:45 Pilates Moms

אינה וייסנברג

11:00 Pilates reformer intermed

אופרי פוקס

12:00 Pilates reformer intermed

חן קרמן

12:00 Yoga for Moms

ניצן מלחי

13:00 Pilates reformer intermed

חן קרמן

14:00 Pilates reformer Advance

חן קרמן

15:00 שיעור פרטי

עפרי בלייר

17:00 Barre

אריאל רטנר

17:00 Max

שחר הלוי

17:00 Pilates reformer intermed

ליאור דר

17:30 Yoga Vinyasa מרפסת

גלה ענן

18:00 Barre

אריאל רטנר

18:00 Pilates reformer intermed

ליאור דר

18:00 Max

שחר הלוי

18:30 מכחול וצבע

עדי ארדון

19:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

19:00 Mat Pilates

ליאור דר

19:00 Yoga Vinyasa מרפסת

ניצן מלחי

19:00 Hybrid Training

טל כהן

19:30 Hang Out

איימי שי

20:00 Hybrid Training

טל כהן

20:00 Mat Pilates

ליאור דר

20:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

20:30 Yoga Vinyasa מרפסת

ניצן מלחי

21:00 Hybrid Training

טל כהן

יום שני

7:00 Hybrid Training

פנינית פרמן

7:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

7:00 Vinyasa Yoga

קרן כהן

7:15 Mat Pilates מרפסת

שני סלהוב

8:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

8:00 Hybrid Training

פנינית פרמן

8:15 Power Pilates

שני סלהוב

8:30 Barre

מיכל עפרון

9:00 Hybrid Training

עדי מלמד

9:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

9:15 Mat Pilates מרפסת

חן קרמן

9:30 Barre

אריאל רטנר

10:00 Hybrid Training

עדי מלמד

10:30 Ashtanga Yoga

עדי בן ציון

10:30 Pilates reformer Advance

חן קרמן

10:45 Barre with Babies

מיכל עפרון

11:15 Hybrid with Babies

עדי מלמד

11:30 Pilates reformer intermed

חן קרמן

11:45 Barre with Babies

מיכל עפרון

12:30 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

17:00 Mat Pilates

עומר אלמוזנינו

17:00 Max

אינה וייסנברג

17:00 Pilates reformer intermed

ענבל גכט

18:00 Pilates reformer intermed

ענבל גכט

18:00 Max

אינה וייסנברג

18:00 Yoga Ashtanga מרפסת

רומי רז

18:00 Barre

עומר אלמוזנינו

19:00 Max

אינה וייסנברג

19:00 Power Pilates

שובל ורשבסקי

19:00 Pilates reformer intermed

עומר אלמוזנינו

19:15 Strength Yoga

שיינה רומנו

20:00 Pilates reformer intermed

עומר אלמוזנינו

20:00 Hybrid Training

איימי שי

20:15 Mat Pilates מרפסת

שובל ורשבסקי

20:30 Power Vinyasa Yoga

שיינה רומנו

21:00 Hybrid Training

איימי שי

יום שלישי

7:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

7:00 Power Pilates

חן קרמן

7:00 Hybrid Training

עדי מלמד

7:15 Barre

ליז קניאז

8:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

8:00 Hybrid Training

עדי מלמד

8:00 Power Pilates מרפסת

חן קרמן

8:15 יסודות יוגה

עדי פטרושקה

9:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

9:00 Power Pilates

חן קרמן

9:00 Hybrid Training

עדי מלמד

9:30 Vinyasa Yoga

עדי פטרושקה

10:00 Strength + Babies

אינה וייסנברג

10:00 Pilates reformer Advance

שירה שמור

10:00 Hybrid with Babies

עדי מלמד

11:00 Pilates reformer Advance

שירה שמור

11:00 Strength + Babies

אינה וייסנברג

12:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

12:45 Child development (0-3)

מיכל שוטלנד

13:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

17:00 Mat Pilates

שחר הלוי

17:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

17:00 Hybrid Training

אושרת סנפירי

17:15 Strength Yoga

שיינה רומנו

18:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

18:00 Pure Barre

שחר הלוי

18:00 Hybrid Training

אושרת סנפירי

18:15 Strength Yoga

שיינה רומנו

19:00 Pilates reformer intermed

יובל פדר

19:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

19:00 Barre

שחר הלוי

19:30 Power Pilates

שרון אבידר

20:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

20:00 Pilates reformer intermed

יובל פדר

20:30 Barre

שרון אבידר

20:30 Power Vinyasa Yoga

גלה ענן

21:00 Pilates reformer intermed

יובל פדר

21:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

יום רביעי

7:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

7:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

7:00 Mat Pilates מרפסת

שובל ורשבסקי

7:15 Ashtanga Yoga

רומי רז

8:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

8:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

8:00 Mat Pilates מרפסת

שובל ורשבסקי

8:15 Barre

שני סלהוב

9:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

9:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

9:15 Power Pilates

שני סלהוב

9:30 Yoga Vinyasa מרפסת

ניצן מלחי

10:00 Hybrid Training

אינה וייסנברג

10:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

10:15 Barre

מיכל עפרון

11:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

11:15 Barre with Babies

מיכל עפרון

11:15 Yoga for Moms

ניצן מלחי

12:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

12:30 Pilates Moms

אופרי פוקס

13:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

17:00 Hybrid Training

עומר דן

17:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

17:00 Mat Pilates מרפסת

שובל ורשבסקי

17:15 Vinyasa Yoga

גלה ענן

18:00 Mat Pilates מרפסת

אריאל רטנר

18:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

18:00 Hybrid Training

עומר דן

18:30 Barre

נטע גמר

19:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

19:00 Hybrid Training

חן פישר

19:30 Pure Barre

אריאל רטנר

19:30 Yoga Vinyasa מרפסת

איימי שי

19:30 Hang Out

נטע גמר

20:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

20:00 Hybrid Training

חן פישר

20:30 Barre

נטע גמר

20:30 Power Pilates

אריאל רטנר

21:00 Hybrid Training

חן פישר

יום חמישי

6:30 Pilates reformer Advance

חן קרמן

7:00 Ashtanga Yoga

עדי בן ציון

7:00 Hybrid Training

אושרת סנפירי

7:00 Barre

עומר דן

7:30 Pilates reformer Advance

חן קרמן

8:00 Barre

עומר דן

8:00 Hybrid Training

אושרת סנפירי

8:15 Hatha Yoga

דנה לוזיה

8:30 Pilates reformer intermed

חן קרמן

9:00 Hybrid Training

אושרת סנפירי

9:00 Mat Pilates

יובל פדר

9:30 Pilates reformer Advance

חן קרמן

9:30 Yoga Vinyasa מרפסת

גלה ענן

10:00 Pure Barre

יובל פדר

10:00 Hybrid Training

אינה וייסנברג

10:30 Pilates reformer Advance

רוני שרון

11:00 Barre with Babies

ליז קניאז

11:00 Mat Pilates מרפסת

יובל פדר

11:00 Hybrid with Babies

אינה וייסנברג

12:00 Hybrid Training

אינה וייסנברג

12:00 Barre with Babies

ליז קניאז

12:30 Pilates reformer intermed

רוני שרון

16:00 Pilates reformer intermed

רוני נבון

17:00 Max

אינה וייסנברג

17:00 Pilates reformer intermed

רוני נבון

17:00 Barre

נטע גמר

17:15 Mat Pilates מרפסת

שחר הלוי

18:00 Pure Barre

נטע גמר

18:00 Max

אינה וייסנברג

18:00 Pilates reformer intermed

רוני נבון

18:15 Yoga Vinyasa מרפסת

עדי פטרושקה

19:00 Barre

נויה אלסטר

19:00 Pilates reformer intermed

לי גולן

19:00 Hybrid Training

נטע גמר

19:30 meditation practice

עדי פטרושקה

20:00 Hybrid Training

נטע גמר

20:15 Pilates & Movement

נויה אלסטר

20:15 Vinyasa Yoga

דניאל דהן

יום שישי

7:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

8:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

8:00 Power Pilates

שובל ורשבסקי

8:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

8:15 Pure Barre

מיכל עפרון

9:00 Mat Pilates מרפסת

שובל ורשבסקי

9:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

9:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

9:15 Barre

מיכל עפרון

10:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

10:00 Hybrid Training

חן פישר

10:00 Power Vinyasa Yoga

Samuel Robinson

11:00 Hybrid Training

חן פישר

11:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

11:15 Barre

אריאל רטנר

11:30 Yoga Vinyasa מרפסת

דניאל דהן

12:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

12:00 Hybrid Training

עומר דן

12:15 Mat Pilates

אריאל רטנר

12:45 Sculpt Yoga מרפסת

נויה אלסטר

13:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

13:00 Hybrid Training

עומר דן

יום שבת

8:15 Mat Pilates מרפסת

גל רוזנשיין

8:30 Hybrid Training

טל כהן

9:15 Hatha Yoga

דנה לוזיה

9:15 Mat Pilates

גל רוזנשיין

9:30 Hybrid Training

טל כהן

10:15 Mat Pilates

גל רוזנשיין

10:30 Hybrid Training

טל כהן

10:30 Power Vinyasa Yoga

גלה ענן

11:30 Hybrid Training

טל כהן

11:30 Barre

ליז קניאז

12:30 Power Pilates

ליז קניאז

17:00 Yoga Vinyasa מרפסת

דניאל דהן

17:00 Power Pilates

אריאל רטנר

17:30 Pilates reformer intermed

לי גולן

17:30 Hybrid Training

חן פישר

18:00 Barre

אריאל רטנר

18:15 Yoga Vinyasa מרפסת

דניאל דהן

18:30 Pilates reformer intermed

לי גולן

18:30 Max

חן פישר

19:00 Barre

אריאל רטנר

19:30 Pilates reformer intermed

לי גולן

19:30 Hybrid Training

חן פישר

20:00 Mat Pilates מרפסת

אריאל רטנר

דילוג לתוכן