28/02/21 - 06/03/21

חזור לשבוע הקודם עבור לשבוע הבא
יום ראשון

8:00 Pilates reformer intermed

קרן ישראלי

8:00 Hybrid Training

Lee rodhain

8:30 Vinyasa Yoga

נטע תבל

9:00 Pilates reformer intermed

גיל לוי

9:30 Mat Pilates

קרן ישראלי

10:00 Pilates reformer intermed

גיל לוי

11:00 Private Reformer 180 shekel

קרן ישראלי

17:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

17:00 Pilates reformer intermed

Lior Dar

18:00 Pilates reformer intermed

Lior Dar

18:00 Garden Hybrid

Oshrat Snapiri

18:30 Vinyasa Yoga

Romi רז

19:00 Garden Matt Pilates

Lior Dar

20:00 Mat Pilates

Lior Dar

יום שני

7:00 Hybrid Training

Pninit פרמן

7:00 Vinyasa Yoga

קרן כהן

7:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

8:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

8:00 Hybrid Training

Pninit פרמן

8:30 Barre

מיכל עפרון

10:00 Mat Pilates

חמוטל שפי

17:00 Pilates reformer intermed

Ofri בלייר

17:30 Garden Hybrid

אינה וייסנברג

18:00 Pilates reformer intermed

Ofri בלייר

18:30 Hybrid Training

אינה וייסנברג

19:00 Mat Pilates

נעם לחוביצר

20:00 Garden Matt Pilates

נעם לחוביצר

20:30 Vinyasa Yoga

Shayna Romano

יום שלישי

7:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

8:00 Pilates reformer intermed

עמית אלגד

8:00 Garden Hybrid

Oshrat Snapiri

8:15 Mat Pilates

רותם מנור

9:00 Pilates reformer intermed

עמית אלגד

9:30 Vinyasa Yoga

בר הראל

17:00 Vinyasa Yoga

נטע תבל

18:00 Hybrid Training

Lee rodhain

18:00 Garden Yoga Vinyasa

עדי פטרושקה

18:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

19:00 Garden Hybrid

Lee rodhain

19:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

20:00 Mat Pilates

גיל לוי

יום רביעי

7:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

7:00 Vinyasa Yoga

Shayna Romano

8:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

9:00 Garden Barreless Barre

מיכל עפרון

9:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

9:00 Mat Pilates

רונית דרדיק

10:00 Barre

מיכל עפרון

17:30 Vinyasa Yoga

בר הראל

18:00 Mat Pilates

Lior Dar

18:00 Hybrid Training

עדי מלמד

19:00 Mat Pilates

Lior Dar

19:00 Vinyasa Yoga

נטע תבל

20:15 Hybrid Training

שירה ברודצקי

יום חמישי

7:00 Garden Hybrid

Oshrat Snapiri

8:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

8:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

9:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

9:30 Garden Matt Pilates

נעם לחוביצר

17:00 Hybrid Training

אינה וייסנברג

18:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

18:15 Garden Yoga Vinyasa

עדי פטרושקה

18:15 Barre

Neta Gemer

19:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

19:30 Vinyasa Yoga

עדי פטרושקה

יום שישי

8:00 Mat Pilates

חמוטל שפי

9:00 Garden Hybrid

Lee rodhain

9:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

9:30 Barre

גיל לוי

10:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

11:00 Hybrid Training

אינה וייסנברג

13:00 Vinyasa Yoga

מיתר לנדאו

יום שבת

8:00 Vinyasa Yoga

Shayna Romano

8:30 Garden Hybrid

Lee rodhain

9:30 Hybrid Training

Lee rodhain

11:00 Barre

Neta Gemer

12:30 Mat Pilates

מאי קלמרו

17:00 Vinyasa Yoga

עדי פטרושקה

17:15 Garden Hybrid

Lee rodhain

18:15 Garden Yoga Vinyasa

עדי פטרושקה

18:30 Hybrid Training

Lee rodhain

20:00 Barre

Neta Gemer