02/05/21 - 08/05/21

חזור לשבוע הקודם עבור לשבוע הבא
יום ראשון

7:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

7:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

7:00 Mat Pilates מרפסת

נטע דוידוב

8:00 Mat Pilates מרפסת

שרון אבידר

8:00 Pilates reformer intermed

קרן ישראלי

8:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

8:30 Barre

חמוטל שפי

9:00 Yoga vinyasa מרפסת

נטע תבל

9:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

9:00 Pilates reformer intermed

גיל לוי

9:30 Mat Pilates

קרן ישראלי

10:00 Pilates reformer intermed

גיל לוי

11:00 Pilates Moms

קרן ישראלי

11:00 Pilates reformer intermed

גיל לוי

12:15 Pilates Moms

קרן ישראלי

17:00 Pilates reformer intermed

Lior Dar

17:00 Barre

Neta Gemer

17:30 Hybrid Training

עומר דן

18:00 Barre

Neta Gemer

18:00 Pilates reformer intermed

Lior Dar

18:30 Vinyasa Yoga

Romi רז

18:30 Hybrid Training

עומר דן

19:00 Mat Pilates

Lior Dar

19:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

19:30 Hybrid Training

עומר דן

20:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

20:00 Mat Pilates

Lior Dar

20:30 Power Vinyasa Yoga

עדי בן ציון

20:30 Hybrid Training

עומר דן

יום שני

7:00 Vinyasa Yoga

קרן כהן

7:00 Hybrid Training

Pninit פרמן

7:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

8:00 Hybrid Training

Pninit פרמן

8:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

8:30 Barre

מיכל עפרון

9:00 Mat Pilates מרפסת

חמוטל שפי

9:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

9:00 Hybrid Training

Pninit פרמן

9:30 Barre

גיל לוי

10:00 Mat Pilates מרפסת

חמוטל שפי

10:30 Pilates reformer Advance

גיל לוי

11:00 Barre with Babies

מיכל עפרון

11:30 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

12:15 Barre with Babies

מיכל עפרון

17:30 Pilates reformer intermed

Ofri בלייר

17:30 Hybrid Training

אינה וייסנברג

18:00 Yoga vinyasa מרפסת

Romi רז

18:30 Pilates reformer intermed

Ofri בלייר

18:30 Hybrid Training

אינה וייסנברג

19:00 Mat Pilates

נעם לחוביצר

19:15 Strength Yoga

Shayna Romano

19:15 מכחול וצבע ציור ומוזיקה

עדי ארדון

19:30 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

19:30 Hybrid Training

חן פישר

20:15 Mat Pilates מרפסת

נעם לחוביצר

20:30 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

20:30 Vinyasa Yoga

Shayna Romano

20:30 Hybrid Training

חן פישר

יום שלישי

7:00 Pilates reformer intermed

Hadas Reinwald

7:00 Mat Pilates מרפסת

נעם לחוביצר

7:00 Hybrid Training

עדי מלמד

7:15 Barre

רותם מנור

8:00 Mat Pilates מרפסת

Chen Kerman

8:00 Hybrid Training

עדי מלמד

8:00 Pilates reformer intermed

Hadas Reinwald

8:15 Mat Pilates

רותם מנור

9:00 Hybrid Training

עדי מלמד

9:00 Pilates reformer intermed

Hadas Reinwald

9:00 BarreLess

Chen Kerman

9:30 Vinyasa Yoga

נטע תבל

10:00 Pilates reformer Advance

נטע טלמור

10:15 Hybrid with Babies

עדי מלמד

11:00 Pilates reformer Advance

נטע טלמור

11:15 Hybrid with Babies

עדי מלמד

17:00 Strength Yoga

Shayna Romano

17:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

17:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

17:00 Mat Pilates מרפסת

חמוטל שפי

18:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

18:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

18:00 Barre

חמוטל שפי

18:00 Yoga vinyasa מרפסת

עדי פטרושקה

19:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

19:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

19:00 Barre

חמוטל שפי

19:30 Yoga ashtanga מרפסת

Liran סלומון

20:00 Hybrid Training

שחר הלוי

20:00 Mat Pilates

נטע דוידוב

20:00 Pilates reformer intermed

ספיר מזרחי

יום רביעי

7:00 Mat Pilates מרפסת

נטע דוידוב

7:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

7:00 Hybrid Training

עומר דן

7:00 Vinyasa Yoga

Shayna Romano

8:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

8:00 Mat Pilates מרפסת

נטע דוידוב

8:00 Hybrid Training

עומר דן

8:00 Barre

גיל לוי

9:00 Mat Pilates

גיל לוי

9:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

9:00 Hybrid Training

עומר דן

10:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

10:00 Barre

מיכל עפרון

11:00 Barre with Babies

מיכל עפרון

11:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

11:15 Yoga for Moms

Neta Tevel

12:30 Pilates Moms

גיל לוי

17:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

17:30 Vinyasa Yoga

בר הראל

17:30 Mat Pilates מרפסת

Chen Kerman

17:30 Hybrid Training

עומר דן

18:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

18:30 BarreLess

Chen Kerman

18:30 Hybrid Training

עומר דן

19:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

19:00 Mat Pilates

רותם מנור

19:30 Yoga vinyasa מרפסת

נטע תבל

19:30 Hybrid Training

עומר דן

20:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

20:30 Hybrid Training

שירה ברודצקי

20:30 Barre

Neta Gemer

20:30 Mat Pilates מרפסת

נטע דוידוב

יום חמישי

7:00 Ashtanga Yoga

עדי בן ציון

7:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

7:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

7:00 Barre

Neta Gemer

8:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

8:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

8:00 Barre

Neta Gemer

9:00 Pilates reformer intermed

גורדן B

9:00 Hybrid Training

Oshrat Snapiri

9:30 Mat Pilates

נעם לחוביצר

10:00 Pilates reformer Advance

Chen Kerman

10:15 Hybrid with Babies

Oshrat Snapiri

10:15 Yoga vinyasa מרפסת

בר הראל

11:00 Pilates reformer Advance

Chen Kerman

12:00 Barre with Babies

Neta Gemer

17:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

17:00 Max

חן פישר

17:00 Mat Pilates מרפסת

Hadas Reinwald

18:00 Max

חן פישר

18:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

18:15 Yoga vinyasa מרפסת

עדי פטרושקה

18:15 Barre

Neta Gemer

19:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

19:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

19:15 Mat Pilates מרפסת

נטע דוידוב

19:30 Vinyasa Yoga

עדי פטרושקה

20:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

20:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

יום שישי

8:00 BarreLess

Neta Gemer

8:00 Pilates reformer intermed

קרן ישראלי

8:00 Mat Pilates

נטע דוידוב

8:00 Hybrid Training

עדי מלמד

9:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

9:00 Hybrid Training

עדי מלמד

9:00 Mat Pilates מרפסת

קרן ישראלי

9:00 Barre

Neta Gemer

10:00 Pilates reformer intermed

גיל לוי

10:00 Hybrid Training

שחר הלוי

10:15 Power Vinyasa Yoga

Samuel Robinson

10:15 Mat Pilates

חמוטל שפי

11:00 Pilates reformer intermed

גיל לוי

11:00 Hybrid Training

שחר הלוי

11:15 Barre

חמוטל שפי

12:15 Mat Pilates מרפסת

שלי למל

13:00 Vinyasa Yoga

מיתר לנדאו

יום שבת

8:15 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

8:30 Hybrid Training

עומר דן

9:00 Vinyasa Yoga

Shayna Romano

9:15 Mat Pilates מרפסת

שרון אבידר

9:30 Hybrid Training

עומר דן

10:15 Mat Pilates

נעה ש

10:15 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

10:30 Strength Yoga

Shayna Romano

10:30 Hybrid Training

עומר דן

11:15 Mat Pilates

שלי למל

11:15 Pilates reformer intermed

נעה ש

17:00 Vinyasa Yoga

עדי פטרושקה

17:30 Hybrid Training

חן פישר

18:15 Yoga vinyasa מרפסת

עדי פטרושקה

18:30 Hybrid Training

חן פישר

19:00 Barre

מיתר לנדאו

19:30 Hybrid Training

חן פישר