07/08/22 - 13/08/22

חזור לשבוע הקודם עבור לשבוע הבא
יום ראשון

6:30 Hybrid Training

שירה ברודצקי

7:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

7:00 Vinyasa Yoga

גלה ענן

7:00 Mat Pilates מרפסת

ליז קניאז

7:30 Hybrid Training

שירה ברודצקי

8:00 Power Pilates

ליז קניאז

8:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

8:15 Barre

חמוטל שפי

8:30 Hybrid Training

עדי מלמד

9:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

9:15 Yoga Vinyasa מרפסת

גלה ענן

9:30 Mat Pilates

נטע דוידוב

9:30 Hybrid Training

עדי מלמד

10:00 Pilates reformer intermed

אופרי פוקס

10:30 Barre with Babies

ליז קניאז

10:45 Pilates Moms

נטע דוידוב

11:00 Pilates reformer intermed

אופרי פוקס

11:45 Yoga for Moms

נויה אלסטר

12:00 Pilates Moms

נטע דוידוב

12:00 Pilates reformer intermed

חן קרמן

13:00 Pilates reformer intermed

חן קרמן

14:00 Pilates reformer Advance

חן קרמן

17:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

17:00 Barre

נעם רוזנפלד

17:00 Max

חן פישר

17:30 Yoga Vinyasa מרפסת

איימי שי

18:00 Max

חן פישר

18:00 Barre

נעם רוזנפלד

18:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

18:30 מכחול וצבע

עדי ארדון

19:00 Yoga Vinyasa מרפסת

גלה ענן

19:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

19:00 Hybrid Training

חן פישר

19:00 Mat Pilates

נעה שקילר

19:30 Hang Out

שחר הלוי

20:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

20:00 Hybrid Training

טל כהן

20:00 Mat Pilates

נעה שקילר

20:30 Yoga Vinyasa מרפסת

לינור מידן

21:00 Hybrid Training

טל כהן

יום שני

7:00 Hybrid Training

פנינית פרמן

7:00 Pilates reformer intermed

נועה מזרחי

7:00 Vinyasa Yoga

קרן כהן

7:15 Mat Pilates מרפסת

נעם רוזנפלד

8:00 Pilates reformer Advance

נועה מזרחי

8:00 Hybrid Training

פנינית פרמן

8:15 Power Pilates

נטע דוידוב

8:30 Barre

מיכל עפרון

9:00 Pilates reformer Advance

נועה מזרחי

9:00 Hybrid Training

עדי מלמד

9:15 Mat Pilates מרפסת

חמוטל שפי

9:30 Barre

נטע דוידוב

10:00 Hybrid Training

עדי מלמד

10:30 Pilates reformer Advance

חמוטל שפי

10:30 Ashtanga Yoga

עדי בן ציון

10:45 Barre with Babies

מיכל עפרון

11:15 Hybrid with Babies

עדי מלמד

11:30 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

11:45 Barre with Babies

מיכל עפרון

12:30 Pilates reformer intermed

גל רוזנשיין

17:00 Pilates reformer intermed

ענבל גכט

17:00 Mat Pilates

חמוטל שפי

17:00 Max

אינה וייסנברג

18:00 Yoga Ashtanga מרפסת

רומי רז

18:00 Max

אינה וייסנברג

18:00 Pilates reformer intermed

ענבל גכט

18:00 Barre

חמוטל שפי

19:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

19:00 Max

אינה וייסנברג

19:00 Power Pilates

נעם רוזנפלד

19:15 Hang Out

בן היימברג

19:15 Yoga Vinyasa מרפסת

גלה ענן

20:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

20:00 Hybrid Training

טל כהן

20:15 Mat Pilates מרפסת

נעם רוזנפלד

20:30 Vinyasa Yoga

שחר שפיגלמן

21:00 Hybrid Training

טל כהן

יום שלישי

7:00 Pilates reformer intermed

הדס ריינוולד

7:00 Power Pilates

חן קרמן

7:00 Hybrid Training

עדי מלמד

7:15 Barre

ליז קניאז

8:00 Hybrid Training

עדי מלמד

8:00 Power Pilates מרפסת

חן קרמן

8:00 Pilates reformer intermed

הדס ריינוולד

8:15 יסודות יוגה

עדי פטרושקה

9:00 Hybrid Training

עדי מלמד

9:00 Pilates reformer intermed

הדס ריינוולד

9:00 Power Pilates

חן קרמן

9:30 Vinyasa Yoga

עדי פטרושקה

10:00 Strength + Babies

אינה וייסנברג

10:00 Pilates reformer Advance

יובל פדר

10:00 Hybrid with Babies

עדי מלמד

11:00 Hybrid with Babies

עדי מלמד

11:00 Pilates reformer Advance

יובל פדר

11:00 Strength + Babies

אינה וייסנברג

12:00 Hybrid Training

אינה וייסנברג

12:00 Pilates reformer intermed

ענבל גכט

13:00 Pilates reformer intermed

ענבל גכט

17:00 Mat Pilates

חמוטל שפי

17:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

17:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

17:15 Yoga Vinyasa מרפסת

יעל גילת

18:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

18:00 Pure Barre

חמוטל שפי

18:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

18:15 Yoga Ashtanga מרפסת

יעל גילת

19:00 Barre

חמוטל שפי

19:00 Hybrid Training

שחר הלוי

19:00 Pilates reformer intermed

יובל פדר

19:30 Hang Out

שירה ברודצקי

19:30 Power Pilates

שרון אבידר

20:00 Pilates reformer intermed

יובל פדר

20:00 Hybrid Training

שחר הלוי

20:30 Barre

שרון אבידר

20:30 Power Vinyasa Yoga

גלה ענן

21:00 Pilates reformer intermed

יובל פדר

21:00 Hybrid Training

שחר הלוי

יום רביעי

7:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

7:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

7:00 Mat Pilates מרפסת

נעם רוזנפלד

7:15 Vinyasa Yoga

נויה אלסטר

8:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

8:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

8:00 Mat Pilates מרפסת

נעם רוזנפלד

8:15 Barre

נטע דוידוב

9:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

9:00 Hybrid Training

שירה ברודצקי

9:15 Power Pilates

נטע דוידוב

9:30 Yoga Vinyasa מרפסת

נויה אלסטר

10:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

10:00 Hybrid Training

אינה וייסנברג

10:15 Barre

מיכל עפרון

11:00 Pilates reformer intermed

עפרי בלייר

11:15 Barre with Babies

מיכל עפרון

11:15 Yoga for Moms

גלה ענן

12:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

12:15 Barre with Babies

מיכל עפרון

12:30 Pilates Moms

אופרי פוקס

13:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

17:00 Mat Pilates מרפסת

שובל ורשבסקי

17:00 Hybrid Training

עומר דן

17:00 Pilates reformer intermed

ענבל גכט

17:15 Vinyasa Yoga

גלה ענן

18:00 Mat Pilates מרפסת

שובל ורשבסקי

18:00 Pilates reformer intermed

ענבל גכט

18:00 Hybrid Training

עומר דן

18:30 Barre

נטע דוידוב

19:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

19:00 Hybrid Training

עומר דן

19:30 Pure Barre

נטע דוידוב

19:30 Hang Out

נטע גמר

19:30 Yoga Vinyasa מרפסת

איימי שי

20:00 Hybrid Training

עומר דן

20:00 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

20:30 Barre

נטע גמר

20:30 Power Pilates

אריאל רטנר

21:00 Hybrid Training

עומר דן

יום חמישי

6:30 Pilates reformer Advance

חן קרמן

6:30 Hybrid Training

איימי שי

7:00 Barre

עומר דן

7:00 Ashtanga Yoga

עדי בן ציון

7:30 Pilates reformer Advance

חן קרמן

7:30 Hybrid Training

איימי שי

8:00 Barre

עומר דן

8:30 Pilates reformer intermed

חן קרמן

8:30 Hybrid Training

פנינית פרמן

9:00 Mat Pilates

נעם רוזנפלד

9:15 Vinyasa Yoga

נטע תבל

9:30 Pilates reformer Advance

חן קרמן

9:30 Hybrid Training

פנינית פרמן

10:00 Pure Barre

נעם רוזנפלד

10:30 Hybrid Training

אינה וייסנברג

10:30 Pilates reformer Advance

שרון אבידר

11:00 Mat Pilates מרפסת

גל רוזנשיין

11:00 Barre with Babies

נעם רוזנפלד

11:30 Hybrid with Babies

אינה וייסנברג

11:30 Pilates reformer Advance

שרון אבידר

12:00 Barre with Babies

נעם רוזנפלד

12:30 Hybrid Training

אינה וייסנברג

12:30 Pilates reformer intermed

שובל ורשבסקי

17:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

17:00 Max

אינה וייסנברג

17:00 Barre

נטע גמר

18:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

18:00 Pure Barre

נטע גמר

18:00 Max

אינה וייסנברג

18:15 Yoga Vinyasa מרפסת

עדי פטרושקה

19:00 Barre

נטע דוידוב

19:00 Hybrid Training

נטע גמר

19:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

19:30 meditation practice

עדי פטרושקה

20:00 Pilates reformer intermed

חמוטל שפי

20:00 Hybrid Training

נטע גמר

20:15 Power Pilates מרפסת

נטע דוידוב

20:15 Vinyasa Yoga

איתמר ברוך

יום שישי

7:00 Hybrid Training

טל כהן

8:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

8:00 Hybrid Training

טל כהן

8:00 Power Pilates

נטע דוידוב

8:15 Pure Barre

נטע גמר

9:00 Hybrid Training

טל כהן

9:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

9:00 Mat Pilates מרפסת

נטע דוידוב

9:15 Barre

נטע גמר

10:00 Hybrid Training

שחר הלוי

10:00 Power Vinyasa Yoga

Samuel Robinson

10:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

10:15 Mat Pilates

חמוטל שפי

11:00 Pilates reformer intermed

שרון אבידר

11:00 Hybrid Training

שחר הלוי

11:15 Barre

חמוטל שפי

11:30 Yoga Vinyasa מרפסת

עדי פטרושקה

12:00 Hybrid Training

עומר דן

12:00 Pilates reformer intermed

גל רוזנשיין

12:15 Mat Pilates

חמוטל שפי

12:45 Yoga Vinyasa מרפסת

נויה אלסטר

13:00 Hybrid Training

עומר דן

13:00 Pilates reformer intermed

גל רוזנשיין

יום שבת

8:15 Mat Pilates מרפסת

גל רוזנשיין

8:30 Hybrid Training

טל כהן

9:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

9:15 Hatha Yoga

דנה לוזיה

9:15 Mat Pilates

גל רוזנשיין

9:30 Hybrid Training

טל כהן

10:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

10:15 Mat Pilates

גל רוזנשיין

10:30 Hybrid Training

טל כהן

10:30 Power Vinyasa Yoga

גלה ענן

11:00 Pilates reformer intermed

שני סלהוב

11:30 Hybrid Training

טל כהן

11:30 Barre

ליז קניאז

12:30 Power Pilates

ליז קניאז

17:00 Yoga Vinyasa מרפסת

יעל אופיר

17:00 Power Pilates

אריאל רטנר

17:30 Hybrid Training

חן פישר

17:30 Pilates reformer intermed

לי גולן

18:00 Barre

אריאל רטנר

18:15 Yoga Vinyasa מרפסת

יעל אופיר

18:30 Pilates reformer intermed

לי גולן

18:30 Max

חן פישר

19:00 Barre

אריאל רטנר

19:30 Pilates reformer intermed

לי גולן

19:30 Hybrid Training

חן פישר

20:00 Mat Pilates מרפסת

אריאל רטנר

דילוג לתוכן