Strength Yoga

אימון יוגה המתבסס כולו על כוח והעלאת דופק, נשתמש במשקולויות קלות לחיזוק המנחים הקלאסיים של היוגה. מוזמנים לאימון חזק ומשחרר התורם לחיזוק מנחי היוגה המוכרים.

זמן: 49:55 דק׳
רמת השיעור: מתאים לרמת ממשיכים ומתקדמים.
ציוד נדרש: משקולות קלות (רצוי בין 1-3 קילו) ומזרן.