BARRE FOR THE CORE

חמוטל בשיעור בר סוחף, מקפיץ ושובר כל שגרה.
הצטרפו ל-40 דק' של עבודת דופק, ליבה, קצב והרבה אנרגיות.
את האימון נתחיל בעבודת חימום קצרה, משם נעבור לעבודה עם גומיית התנגדות ששמה דגש על עבות שוקיים, ירכיים פנימיות וישבן.
לאחר מכן נעשה שימוש במשקוליות לעבודת ירך קדמית יחד עם זרועות.
לסיום, נחזור אל הגומייה לעבודת בטן.


שיעור מלא אנרגיה, קדימה מתחילים!

זמן: 40:00 דק׳
רמת השיעור: מתחילים, ממשיכים, מתקדמים
ציוד נדרש: כיסא בר, משקוליות יד, גומיית התנגדות