BUILD YOUR ARMS

שרון באימון קצר וממוקד זרועות וחגורת כתפיים.
נשים דגש על חיזוק הזרועות - כתף, יד אחורית ואמות, תוך שילוב מנחי סקווט ולאנג' לתשומת לב גם לפלג הגוף התחתון.
באימון נעשה שימוש במשקוליות. האימון לכל רמות התרגול.

זמן: 10:00 דק׳
רמת השיעור: מתחילים, ממשיכים, מתקדמים
ציוד נדרש: משקולות