cardio barre

אימון קצר ואפקטיבי לכל מי שרוצה לעבוד בקצב גבוה
האימון יעורר את הגוף ויעבוד על כל קבוצות השרירים.
לאימון נצטרך שתי משקוליות, רצועת התנגדות וכיסא בר.

זמן: 16:00 דק׳
ציוד נדרש: משקולות