cardio rush

אימון מעורר ועצים ששם דגש על עליית דופק בשילוב תרגילי כוח העובדים על קבוצות השרירים השונות בגוף.
ניתן להרים את רמת הקושי על ידי שימוש בגומיית התנגדות

זמן: 20:16 דק׳
ציוד נדרש: גומיית התנגדות