HIIT עם שירה Full body workout

אימון אינטרוולים בעצימות גבוהה, עובד על כל קבוצות השרירים בגוף באופן ממוקד ומהיר יחד עם הפסקות התאוששות בין תרגיל לתרגיל.
האימון עובר ללא הנחיה, עקבו אחר השעון הרץ והגדמת התרגילים.

זמן: 16:30 דק׳
רמת השיעור: מתחילים