how to yoga warrior

ויראבאדראסנה 1, 2, 3
מעבר על תנוחות הלוחם לשיפור התרגול על המזרן.
בסרטון נעמיק ונלמד את ההבדלים והניואנסים השונים בין שלושת סוגי הלוחמים המתורגלים בכל שיעור יוגה.
נדע היכן למקם את הגוף ביחס למזרן וביחס לעצמנו, נשים דגש על מנח כפות הרגליים, האגן והזרועות.


זמן: 6:00 דק׳