LEGS & CORE PYRAMID WORKOUT

שיעור פירמידה מאתגר וסופר מחזק.

נשים דגש על עבודת רגליים אינטנסיבית בשילוב עבודת בטן בקצב יחסית גבוה.

האימון בנוי מ-3 חלקים כשכל חלק לוקח 5 דק'. בתוך כל חלק יופעל שעון מקביל של 2 דק' שמסמן לנו לרדת ל-3 ירידות ברפי'ז, לא משנה באיזה תרגיל אנחנו.

1. חלק ראשון 5 דק' עבודה - שני תרגילים: ברידג' ופוש-אפ'ס. נתחיל בחזרה אחת עבור כל תרגיל, ובכל סיבוב נעלה את מספר החזרות.
בהישמע הצפצוף, כל 2 דק', לא משנה באיזה תרגיל אנחנו, נרד ל-3 ירידות של ברפי'ז.

2. חלק שני 5 דק' עבודה - שני תרגילים: לאנג'ים ו-X-UP'S. נתחיל בשתי חזרות עבור כל תרגיל. בכל סבב נעלה את מס' החזרות ב-2 חזרות נוספות.
בהישמע הצפצוף כל 2 דק', לא משנה באיזה תרגיל אנחנו, נרד ל-3 ירידות של ברפי'ז.

3. חלק שלישי 5 דק' עבודה - שני תרגילים: סקווטים ו-V-UP'S. נתחיל בשלוש חזרות עבור כל תרגיל. בכל סבב נעלה את מס' החזרות ב-3 חזרות נוספות.
בהישמע הצפצוף, כל 2 דק', לא משנה באיזה תרגיל אנחנו, נרד ל-3 ירידות של ברפי'ז.

בהצלחה!!!
בבית ניתן לשנות את אורך הזמן של כל חלק, להקלה או להעלאת עומס וכמובן לשנות בהתאם את מס' החזרות.

זמן: 15:00 דק׳
רמת השיעור: ממשיכים, מתקדמים