meditation for brain performance

תרגול מדיטציה עם עופר שני שיתמקד במחשב המרכזי, שהוא המוח שלנו ובדרכים שהוא משתנה לאורך שעות היממה ונלמד כיצד ניתן לרתום השתנות זו לשיפור הביצועים והשלווה שלנו בחיי היומיום.

זמן: 09:30 דק׳
רמת השיעור: מתחילים ומתקדמים
ציוד נדרש: כרית / מזרן