ONE DB WORKOUT

אימון פונקציונלי בשיטת פירמידה שמטרתו לשפר את הכוח.
מתחילים ב-45 דק' של עבודה בתרגיל 1 ובסיום המערכה נתחיל מחדש בתוספת של תרגיל נוסף של 45 שניות, וכך הלאה עד שנסיים לאחר 6 מערכות.
כל מה שצריך הוא משקולת יד.

זמן: 23:00 דק׳
ציוד נדרש: משקולות