power workout with a strap

אימון פאוור משולב פירמידת קרדיו. האימון עם הנחיה ומומלץ מאוד למתאמנים הזקוקים לתיקונים ודגשים ספציפיים.

זמן: 15:00 דק׳
ציוד נדרש: גומיית התנגדות