תנאי שימוש ומדיניות פרטיות - איזור המנויים באתר ״בית חנה״

ספטמבר 2020

המקום השלישי בע"מ
ח.פ. 515497329

  מבוא

 1. עמוד "שידורי הבית" (https://hanna.house/house-channel) המהווה חלק מאתר בית חנה https://hanna.house (עמוד "שידורי הבית" ייקרא להלן "האתר" או "איזור המנויים") מאפשר למנויי האתר להשתתף באימונים המועברים בשידור חי, לצפות ולהאזין לתכנים משלימים ונוספים באתר בית חנה ("השירות").
 2. כל אדם, אשר עומד בתנאי תקנון זה, רשאי לרכוש מנוי לשירות ("מנוי").
 3. האתר מופעל מטעמה של המקום השלישי בע"מ, ח.פ. 515497239, משד' בן גוריון 75, ת"א ("החברה" או "אנו"). מסמך זה הינו חוזה מחייב המסדיר את תנאי ההתקשרות שבין המנויים, וכל אדם אחר המשתמש בתכני האתר, לבין החברה. על כן, נא קרא מסמך זה בעיון טרם השימוש באתר.
 4. ההתחברות לאתר והגלישה בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים במסמך זה, וזאת בין אם בוצע כל שימוש בפועל באתר ובין אם לאו.
 5. רכישת המנוי מוגבלת לבני 18 ומעלה בלבד.
 6. האתר מציע אימונים גופניים מקוונים, ישירים ומוקלטים. תנאי לרכישת המנוי הינו חתימה על הצהרת בריאות, בנוסח המצ"ב כנספח א' להסכם זה, והמצאת אישור רפואי במקרים המתאימים המפורטים בו. בנוסף להצהרת הבריאות האמורה, רכישת המנוי כפופה ומהווה אישור להצהרה הבאה:

  אני מצהיר/ה כי אני בריא/ה, בכושר גופני תקין וכי אין לי מניעה רפואית לבצע פעילות גופנית מאומצת. אני יודע/ת כי חברת המקום השלישי בע”מ אינה נושאת בכל אחריות לנזקים רפואיים ואחרים העלולים לי להיגרם במהלך ביצוע הפעילות הגופנית, כי איני רואה באימונים ובתכניות האימון משום המלצה רפואית כלשהי, וכי מתאפשר לי להשתתף בפעילויות הספורטיביות המוצעות באתר על סמך הצהרתי זו.

  אני מצהירה כי ידוע לי כי האימונים עלולים להיות בדרגות קושי גבוהות, וככאלה הם כרוכים כשלעצמם בסיכונים בריאותיים. אני לוקח/ת על עצמי את האחריות המלאה בהקשר זה, ומתחייבת לשמור על עירנות ולהימנע מפעילות אשר עלולה להיות למעלה מיכולותיי. אני מודע/ת לחשיבות הצורך בנטילת הפסקות ובשתיית מים במהלך פעילות גופנית אינטנסיבית.

  אני מאשר/ת כי דאגתי לכך שהאימון הביתי יתרחש בסביבת תרגול נוחה ובטוחה. סביבת האימון שיצרתי נקייה מחפצים ומאפשרת תנועה מקסימלית במרחב. הציוד האישי בו אני משתמש/ת במהלך האימון הוא בטוח ותקין.

  במידה ולא התאמנתי בעבר (או עשיתי הפסקה ארוכה), או אני בהריון, בתקופת משכב לידה, או נוטל/ת תרופות, או סובל/ת מפציעות ו/או ממחלות, אני מצהיר/ה כי התייעצתי עם רופא/ה לפני ההשתתפות באימון וקיבלתי את אישור/ה לכך ,ומכל מקום, השתתפותי באימונים היא על אחריותי המלאה.
 7. המנוי - כללי

 8. השימוש באיזור המנויים באתר כפוף להרשמה, למילוי התנאים הנדרשים על פי הצהרת הבריאות (נספח א') ולתשלום דמי מנוי, והכל כמפורט במסמך זה ובתהליך ההרשמה לאתר. הסכמתך לכלל התנאים המפורטים במסמך זה הינה תנאי מקדים ומחייב לשימוש באתר, לביצוע ההרשמה ולרכישת המנוי. ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי מסמך זה, אינך רשאי לרכוש מנוי לשירות.
 9. המנוי הוא מנוי בלתי מוגבל בזמן, והוא תקף עד ביטולו על פי הוראות הסכם זה.
 10. המנוי לשירות כולל:
  • זכות השתתפות באימונים Live: המנויים זכאים לקישור לצפייה אינטרנטית בשידורים חיים של אימונים, בהרשמה מראש דרך האתר. עם הרישום, יישלח לכתובת המייל של הנרשם הקישור להתחברות לשיעור.
  • שידורים חוזרים: הקלטות של שידורים חיים. 
  • ספריית VOD הכוללת אימונים ערוכים.
  • פודקאסטים להאזנה, אשר הוקלטו בבית חנה.
  • פלייליסטים של מוסיקה המוצעים באתרי מוסיקה, כגון ספוטיפיי. המנוי נדרש להירשם באופן עצמאי לפלטפורמות המוסיקה על מנת להשתמש בשירות זה.
 11. מובהר כי ייתכנו ביטולים של אימוני ה-Live, וכן כי התכנים באתר (לרבות השיעורים המוקלטים והפודקאסטים) הם תכנים מתחלפים בתדירות הנקבעת על ידי החברה.
 12. המנוי לשירות הינו מנוי אישי המיועד לשימוש הנרשם בלבד, והוא בלתי ניתן להסבה או להעברה.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליתן זכות גישה לאתר בחינם או בתעריף מופחת לכלל הגולשים או לציבור מסוים לצורך התנסות של מנויים פוטנציאליים, לצרכים שיווקיים של החברה או לכל מטרה אחרת, ולמנוי לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 14. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לאפשר גישה לאתר או לסרב למכור מנוי לכל מי שתמצא לנכון, ללא מתן התראה מוקדמת ומבלי שיהיה עליה לנמק את החלטתה, והכל בכפוף להוראות הדין.
 15. התשלום בגין מנוי שידורי הבית:

 16. עסקת רכישת מנוי "שידורי הבית" מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי, בדרך של רכישה מאובטחת באתר. עסקת רכישת הינה עיסקה מתמשכת המחוייבת על בסיס חודשי, במועד החיוב של כרטיס האשראי.
 17. עלות המנוי נכון למועד זה הינה 150 ש"ח לחודש (כולל מע"מ) ("דמי המנוי").
 18. ברכישת המנוי, מעניק בעל הכרטיס לחברה הרשאה בלתי חוזרת לחייב את הכרטיס בדמי המנוי, כפי שיהיו ויוסכמו מעת לעת, וזאת עד לביטול המנוי על פי תנאי הביטול המפורטים במסמך זה. פרטי כרטיס האשראי לא יועברו לצדדים שלישיים.
 19. פירוט תשלומים ו/או חשבוניות מס יישלחו מדי חודש לכתובת המייל שסופקה על ידי המנוי.
 20. המנוי אינו ניתן להקפאה.
 21. ביטול מנוי:

 22. ניתן לבטל את המנוי בכל עת על ידי משלוח בקשה בכתב לביטול המנוי באחת מן הדרכים הבאות: פנייה באמצעות "צור קשר" באתר, מייל לכתובת frontdesk@hanna.house, פנייה בדואר רשום למקום השלישי בע"מ, שד' בן גוריון 75, תל אביב, , או בשיחה בעל פה עם נציג/ת בית חנה בטלפון 073-3245731, בשעות הפעילות המצוינות באתר.
 23. בקשה לביטול מנוי תכלול את השם, מס' תעודת הזהות של המנוי ומס' טלפון או מייל.. הלקוח עשוי להידרש למסור גם את שלוש הספרות המופיעות בגב כרטיס האשראי לצורף ביצוע זיכוי..
 24. התיעוד שבידי החברה בדבר בקשות הביטול, מועדן ותוכנן, יהווה ראיה לאמיתות תוכנו.
 25. כמו כן, מנוי רשאי לבטל את עיסקת הרכישה בתוך 14 יום ממועד קבלת סיכום פרטי העיסקה במייל. ככל שהביטול בוצע לאחר מועד החיוב הראשון של כרטיס האשראי, או שהוראת הביטול של החברה לחברת האשראי ניתנה לאחר מועד החיוב הראשון, יוחזרו דמי המנוי שחויבו ללקוח, בניכוי 5% דמי ביטול. אם נעשה שימוש בשירות, ישלם המנוי תשלום יחסי עבורו. כלומר, המנוי יחויב בתשלום עבור שווי השירות עד למועד ביטול העסקה.
 26. החברה תודיע לחברת האשראי על הפסקת החיוב בגין המנוי בתוך שלושה ימי עסקים מן המועד בו תועדה בפועל קבלת בקשת הביטול אצל החברה. עם זאת, הפסקת החיוב ע"י חברת כרטיסי האשראי עלולה לקחת עד 10 ימי עסקים ממועד הודעתנו. ככל שבוצע חיוב בגין תקופה עתידית, יזוכה הלקוח בהחזר של הכספים ששולמו בגין התקופה הלא מנוצלת, שתחילתה במועד הביטול בפועל (דהיינו, מועד קליטת בקשת הביטול + 3 ימי עסקים).
 27. החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לפעול באופן מיידי לסיום המנוי, על פי בקשת המנוי. ככל שבעקבות תקלה כלשהי יחול עיכוב במתן הוראת הביטול ו/או הזיכוי לחברת כרטיסי האשראי, לא ייחשב הדבר להפרת ההסכם על ידי החברה. במקרה של תקלה כאמור, מתבקש המנוי להסב את תשומת לבה של החברה לכך, והחברה תעשה כמיטב יכולתה לפעול באופן מיידי לביצוע הביטול.
 28. במקרה של כשלון גבייה, לרבות מצב של אי-אישור העסקה על ידי חברת האשראי, תהא החברה רשאית להפסיק את המנוי לאלתר, ולמנוי לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 29. תוכן גולשים

 30. הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש ו/פעולה שתבצע באתר, ומתחייב כי כל שימוש או פעולה שתבצע באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין.
 31. הנך אחראי באופן בלעדי על כל תוכן שתעלה באתר. אנו איננו אחראים לתוכן שיועלה על ידך ובאותה מידה איננו אחראים לתוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים אחרים.
 32. הנך מתחייב, כי כל תוכן מטעמך, בין אם טקסט או תמונה או כל תוכן אחר, יהיה בהתאם להוראות כל דין, כי לא תהיה בו הפרה של כל זכות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות, וכי לא תעלה לאתר תוכן מסחרי או פרסומי מכל סוג שהוא. בנוסף, חל איסור להעלות תכנים שאופיים אינו עולה בקנה אחד עם אופי האתר, ובתוך כך תכנים בעלי אופי מטריד, פוגעני, מבזה, אלים או מיני, אשר עלולים לפגוע בכל אדם או בכל קבוצת אוכלוסיה שהיא בעלת מגדר, גזע, דת, נטייה מינית או כל מאפיין משותף אחר. אין להעלות תכנים המוגנים בזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, מבלי שהתקבלה הסכמה בלתי חוזרת של בעלי הזכויות, מראש ובכתב, לפרסומם.
 33. יש לנו את הזכות, אולם לא את החובה, להסיר תוכן גולשים שאנו נסבור, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הוא פוגעני, בלתי ראוי או מפר זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה בקשר להסרת תכנים שהעלית. מובהר כי אין בהסרת התכנים כדי לגרוע מזכותה של החברה להגיש את תביעתה בגין כלל הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה כתוצאה מפרסום תוכן הגולשים שהוסר.
 34. אנו איננו מתחייבים לשמור במערכותינו או לגבות את תוכן הגולשים למשך תקופה מסוימת או בכלל.
 35. ככל שתוכן הגולשים יכלול רעיונות או הצעות כלשהן בנוגע לתכני אתר, לעיצובו ולכל אלמנט אחר הקשור בחברה ובאתר, ייחשבו אלה כהצעות שניתנו לחברה ללא כל ציפייה לתמורה, ואנו נהיה רשאים לבצע שימוש ברעיונות או הצעות אלה. למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה שעילתה העתקה או שימוש כלשהו ברעיון או בהצעה שהועלתה על ידי משתמש.
 36. הנך מתחייב כי תימנע מכל שימוש באתר שעלול להשבית, להכביד או להזיק לאתר, לרבות שימוש בתוכנות זדוניות.
 37. קניין רוחני

 38. תכני האתר, לרבות כל תצלום, וידאו, דגם, טקסט, לוגו, עיצוב, רשימות נתונים ומוצרים, שמות דומיין, גרפיקה ושרטוט, מוגנים בזכויות יוצרים. אנו בעלי זכויות הקניין הרוחני בתכנים, בקונספטים, בשמות, בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים המופיעים באתר ו/או בעלי ההרשאות הנדרשות בהם לצורך הפעלת האתר ופרסום תכניו.
 39. הנך מתחייב להימנע מלשנות, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג, להוציא לאור, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ בפומבי, לבצע או להתיר לכל צד שלישי לבצע כל שימוש בכל אלמנט, קונספט, או תוכן מתכני האתר, לרבות כל סימן מסחר הכלול בהם, עיצוב, תמונה או דגם, או להציג עצמך כבעליהם של תכנים אלה או כבעל רישיון שימוש בהם, אלא אם כן קיבלת את הסכמתנו לכך מראש ובכתב.
 40. מובהר להסרת ספק כי רכישת מנוי אינה מקנה לבעל המנוי כל זכות באתר או בתכניו, למעט זכות הצפייה הבלתי בלעדית בתכני האתר כפי שהם, as is, לצרכים אישיים בלבד. המנוי אינו רשאי להוריד, לצלם, לשדר או להעתיק תכנים מן האתר, ואינו רשאי לבצע כל השמעה ו/או הצגה ו/או הקרנה פומבית של תכני האתר או להעבירם לכל אדם ו/או גורם שהוא ו/או להפיצם בכל דרך שהיא או בכל אמצעי מדיה, בין אם בתשלום או שלא בתשלום, בין אם לשימוש מסחרי או ציבורי, וזאת בין היתר מאחר והתכנים עשויים להיות מוגנים בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים וזכויות מבצעים, וזכויות החברה בתכני האתר עשוי להיות מוגבל לשימושים האישיים והביתיים המותרים לפי הסכם זה, בלבד.
 41. אנו בעלי הדומיין hanna.house וכן אנו הבעלים ו/או בעלי זכויות שימוש בסימני המסחר (הרשומים והבלתי רשומים) המופיעים באתר. אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
 42. מדיניות פרטיות

 43. לצורך רכישת המנוי, תתבקש לציין את פרטיך האישיים, וזאת בהיקף הנחוץ לנו לצורך מתן השירות.
 44. עם רכישת המנוי יצורף המנוי לרשימות הדיוור של החברה, לצורך עדכונים והודעות שוטפים אשר עשויים לכלול דברי פרסומת כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008. מסמך "סיכום העסקה" שיקבל המנוי במייל עם השלמת העסקה יאפשר למנוי להודיע לנו, באמצעות כניסה ללינק המיועד לכך, בדבר אי רצונו להיכלל ברשימת הדיוור של החברה. אנו לא נשלח למנוי כל דבר פרסומת בטרם ניתנה לו ההזדמנות לסרב לקבל דברי פרסומת במסגרת מסמך "סיכום העסקה", כאמור לעיל.
 45. בנוסף לזכותך להודיע במסגרת ההתקשרות מולנו על סירובך להיכלל ברשימת הדיוור, כאמור בסעיף 39 לעיל, הנך רשאי לדרוש את הסרתך מרשימת הדיוור שלנו בכל עת, באמצעות הודעה שתימסר בכתובת החברה ברח' בן גוריון 75 בתל אביב, , או בדרך של משלוח אימייל לכתובת frontdesk@hanna.house, או בדרך של משלוח הודעה חוזרת להודעה שכללה דבר פרסומת, בדרך בה התקבלה (אימייל, סמס וכו') ובנוסח ההסרה שצוין בהודעה.
 46. מסירת פרטיך האישיים במסגרת רכישת המנוי מהווה הצהרה כי הפרטים נכונים ומשויכים אליך אישית וכי אינך פועל עבור או בשם צד שלישי כלשהו.
 47. אנו נשתמש בפרטי הקשר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , המידע ישמש לצורך ניהול רשימת משתמשי האתר, היערכות לוגיסטית ועסקית, צרכים סטטיסטיים וכיוצ"ב. אנו עשויים להשתמש במידע ובנגזרותיו לצרכים עסקיים, פרסומיים ושיווקיים שונים לרבות מסירתו לצדדים שלישיים בנסיבות מסוימות (ראה סעיף 43 להלן), אולם אנו מתחייבים כי שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת, באופן כללי וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור ללקוח מסוים, אלא לכלל לקוחותינו כקבוצה אחת, בעלת מאפיינים מסוימים.
 48. אנו מתחייבים שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטי הקשר שלך, למעט בנסיבות הבאות: (1) נסבור שהדבר נדרש במסגרת הליך משפטי מולך; (2) נסבור שאתה פעלת באופן בלתי חוקי, לרבות בניגוד לתנאי הסכם זה, ונפעל בקשר לכך; (3) נקבל צו שיפוטי או הוראה מרשות מוסמכת אחרת שיורו לנו לעשות כן; (4) נעביר את האתר או את פעילות האתר לצד שלישי כלשהו, במסגרת מיזוג, עסקת מכירה או עסקה אחרת, או נעביר את ניהול האתר לצד שלישי מטעמנו, ובלבד שהצד השלישי האמור יקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות.
 49. כאשר אתה מבקר באתר, אנו עשויים לאסוף מידע בקשר לפעילותך באתר, שאינו מזהה אותך אישית. המדובר במידע בלתי מסוים, הנאסף באופן אוטומטי, המתייחס לכתובת השרת ממנה אתה פועל (IP address), והכולל את האזור הגיאוגרפי שלך ואת פרטי השימוש שאתה מבצע באתר (מועדי התנועה בתוך האתר, מילות חיפוש, מספר הכניסות לאתר, סוג מכשיר הקצה ממנו התחברת, הדפדפן ומערכת ההפעלה וכו'). אנו אוספים את המידע הזה בעצמנו או בעזרת צדדים שלישיים, לצרכים סטטיסטיים בלבד. כל עוד מדובר במידע אנונימי, אנו רשאים להעבירו לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), לפרסמו, ולהשתמש בו לצרכי שיווק ומחקר. בתוך כך, אנו משתמשים במידע הסטטיסטי לצרכים כגון שיפור השירותים המוצעים על ידינו, שינוים או ביטולם; ניתוח ביצועי האתר; שמירה על אבטחת האתר ועמידה בהוראות כל דין.
 50. השירותים באתר כוללים שימוש ב"עוגיות" (cookies). "עוגייה" היא שרשרת מידע שהאתר מעביר לדפדפן שלך לצרכי זיהוי. ה"עוגיות" אינן מזהות גולשים ספציפיים, אלא משמשות לאיסוף מידע אנונימי על השימוש באתר. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת "עוגיות". אם אינך מעוניין לקבל "עוגיות", אנא עדכן את הגדרות הדפדפן בהתאם. עליך לדעת, כי סירוב לקבל "עוגיות" עלול להגביל את פעילות האתר במכשיר הקצה שברשותך.
 51. הגבלת אחריות החברה

 52. החברה נוקטת באמצעים המקובלים לשם אבטחת האתר ולשם מניעת הפרעות בתפקודו. הגם שפעולות אלה מקטינות את אפשרות השיבושים בפעילות האתר, קיימת אפשרות לתקלות טכניות בתפעול ותפקוד האתר, בין אם בשל כשלים במערכות חברה ובין אם בשל כשלים במערכות תקשורת או בציוד, תוכנה או חומרה של צדדים שלישיים. למרות מאמצינו, קיימת אף אפשרות לחדירה בלתי מורשית למערכות החברה, והחברה אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת בעניין זה. מובהר כי לא יוענק זיכוי או פיצוי בשל כשלים טכניים כאמור.
 53. אתר החברה מציע מוצע כמות שהוא (as is) לשימוש הגולשים. המידע שבאתר מיועד למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע. השימוש באתר ובתוכנו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תוכן הפודקאסטים והאימונים המוצעים במסגרתו, אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם הסמכות המקצועית המתאימה על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. לכן, כל הסתמכות מצדך על עצות, הצהרות או כל מידע אחר המופיע, מוצע או משודר באתר, הינן לפי שיקול דעתך בלבד ואנו לא נישא בכל אחריות לנזק, הפסד או חבות כלשהם, ישירים או עקיפים, כספיים או אחרים, שייווצרו לך או למי מטעמך בעקבות פעולה שבוצעה בהסתמך על התוכן ו/או המידע ו/או ההמלצות הכלולים באתר.
 54. מובהר להסרת ספק כי אספקת השירות על ידי החברה מתבצעת, בין היתר, באמצעות צדדים שלישיים, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק או הפסד שנגרמו למנוי עקב מעשה או מחדל של צד שלישי כאמור.
 55. התמונות והעיצובים המופיעים באתר הינם לצורכי אילוסטרציה בלבד ואין לראות בהם משום מצג או התחייבות.
 56. זהות הגורמים המעורבים באתר (כגון מאמני בית חנה, או אנשי מקצוע המשדרים פודקאסטים) עשויה להשתנות. אין לראות בציון שמם של הגורמים המעורבים משום התחייבות להמשך מעורבותם.
 57. אנו משתדלים כי המידע באתר יהיה שלם, מדויק ואמין. עם זאת, ייתכן כי ייפלו טעויות בתום לב בעובדות המצוינות באתר, בנתונים, בהערכות, בלוחות הזמנים או בתיאור השירותים המוצעים. אנו לא נישא באחריות בשל טעויות אלה.
 58. אנו בעלי הזכות הבלעדית לבצע שינויים בנושאים, בתכנים ובמידע המופיעים באתר, וכן בשירותים שהאתר מציע, להסירם מן האתר, לדחות ו/או להקפיא את ביצועם, בכל עת, לפי שיקול דעתנו, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת או בקבלת הסכמת המשתמש.
 59. המידע באתר הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע בשים לב לנתונים האישיים, רפואיים או אחרים, של המשתמש.
 60. אנו איננו מתחייבים ואיננו נותנים כל מצג באשר לזמינות, לפונקציונליות ולביצועים של האתר. אנו לא נישא באחריות עקב תקלות, שיבושים, האטה או אי זמינות של האתר או כל חלק ממנו.
 61. הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש ו/פעולה שתבצע באתר, ומתחייב כי כל שימוש או פעולה שתבצע באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין. הנך מתחייב כי תימנע מכל שימוש באתר שעלול להשבית, להכביד או להזיק לאתר, לרבות שימוש בתוכנות זדוניות.
 62. אנו איננו אחראים לתכנים המופיעים באתרים אשר האתר מפנה אליהם באמצעות קישוריות (לינקים) ("האתרים המקושרים"). אנו איננו אחראים לתוכנם של האתרים המקושרים. אנו איננו בודקים או שולטים בתכנים של האתרים המקושרים, אלא מספקים קישוריות לנוחיות המשתמשים. אין לראות בקישוריות אלה משום אישור או המלצה למוצרים, שירותים או מידע באתרים המקושרים. הקישוריות אינן מעידות על הסכמת האתרים המקושרים להצבת הקישוריות באתר, או על יחסים משפטיים כלשהם בינינו לבין האתרים המקושרים. אנו רשאים להסיר את הקישורים לאתרים, כולם או חלקם, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וכן להוסיף קישורים אחרים.
 63. הפסקת פעילות האתר

 64. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של סגירת האתר, החברה תעשה כמיטב יכולתה להודיע למנוייה מראש על הפסקת הפעילות, ועם הפסקת הפעילות בפועל, החברה תורה לחברות כרטיסי האשראי על הפסקת חיובי דמי המנוי, והיא תשיב למנויים כל סכום ששולם על ידם בגין התקופה שתחילתה במועד הפסקת פעילות האתר. המנוי מסכים בזאת כי מעבר להשבה היחסית כאמור של דמי המנוי ששולמו ביתר בגין התקופה בה האתר לא היה פעיל, לא תהיה לו כל טענה או תביעה נגד החברה בקשר עם הפסקת פעילות האתר.
 65. שונות

 66. החברה שומרת על זכותה להסיר, להוסיף ולשנות כל תנאי מתנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר. השימוש באתר לאחר פרסום השינוי בתנאים ייחשב להסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.
 67. החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה שלפי מסמך זה לכל צד שלישי שהוא, לפי שיקול דעתה וללא כל חובה לפרסם את דבר ההמחאה באתר או בכלל.
 68. במקרה בו ייקבע כי תנאי מתנאי מסמך זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, לא יהא בדבר כדי לגרוע מתוקפו של המסמך ו/או מתוקפם של יתר התנאים המפורטים בו, ואילו התנאי שנשלל יוחלף בתנאי חדש שמשמעותו קרובה ותואמת ככל הניתן לכוונת התנאי הבטל או הבלתי אכיף.
 69. כל האמור במסמך זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד, וכל האמור מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 70. בכל מקרה של סתירה בין תכני האתר לבין מסמכיה הרשמיים של החברה, האמור במסמכי החברה יגבר.
 71. כותרות המסמך הינן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להשתמש בהן לפרשנותו.
 72. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל.
 73. סמכות השיפוט בכל עניין הקשור והנובע לאתר ו/או להסכם זה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.