from bakasana to head stand

ניצן בסקיל חדש כחלק מסדרת עמידות ראש, כניסה לעמידת ראש ממנח הבאקאסנה, עמידת עורב.
למי מכם שכבר מתרגלים עמידת עורב ורוציפם לקחת את זה לשלב הבא, ניצן תסביר שלב אחר שלב על הכניסה וההתייצבות בעמידת ראש.
נשים דגש על העברת משקלי הגוף באופן מדויק, על דחיפה לעומת שחרור, על חזרה למנח ממנו יצאנו ובעיקר על בניית הכניסה למנח באופן הדרגתי.
בהצלחה!

from bakasana to head stand

זמן: 5:00 דק׳
רמת השיעור: ממשיכים, מתקדמים