Hybrid 2.1

אימון פונקציונלי, אקטיבי ומחזק. נשתמש במשקולות, קופסאות, קטל-בל, מכונות חתירה ואופניים. נשפר את סיבולת לב הריאה, הגמישות והבלאנס. אימון השם דגש על דיוק תנועתי, כח ומוביליוט (פתיחת טווחי תנועה) בקצב גבוה.

זמן: 51:35 דק׳