STRENGTHEN YOUR CORE

שיעור שני בסדרת POST PARTUM PILAETS
שיעור זה מאתגר יותר במידה מסוימת מקודמו. קרן מנחה אותנו להתמקדות בחיזוק שרירי הליבה, שרירים שתומכים ונתמכים בשרירי רצפת האגןמ ולכן יש ביניהם קשר הדוק.
כמו כן, נשים דגש על נשימה נכונה שמפעילה ומחזקת את השרירים הללו גם את העמוקים שבשרירים.
אימון נעים.

זמן: 27:00 דק׳
רמת השיעור: מתחילים, ממשיכים