ABBS ON HOLD

אימון קצר ובועט לבטן.
נתמקד בעבודה לשרירי הליבה שלנו, במנחים סטטיים תוך מעבר בין מנחים מהפשוטים למורכבים.
בכל שלב נוכל להוריד או להעלות עומסים באמצעות משקל גוף.

זמן: 12:00 דק׳
רמת השיעור: מתחילים, ממשיכים, מתקדמים