cardio technique & power

אימון שמורכב מתרגילים פשוטים שעוזרים לנו לדייק את המנח ולשפר את הביצוע. בנוסף נעלה דופק לשריפת קלוריות גבוהה.
ניתן להעלות רמת קושי על ידי שימוש במשקל כבד יותר.

זמן: 30:00 דק׳
ציוד נדרש: משקולות